top of page

Vítám Vás na stránkách Cortex Academy® v sekci Cortex Kids (pro rodiče)

Cílem Cortex Academy® je nabídnout rodičům informace o vývoji dítěte a jak jej podpořit. Často slýchám ve své poradně i na kurzech Neuro-vývojové stimulace povzdechnutí „kdybych to věděla dříve“. Právě proto jsem se rozhodla vytvořit tyto stránky.

 

Najdete zde články o tom, jak podpořit vývoj dítěte doma, ale i kde najít pomoc, pokud bude potřeba. Postupně bych Vám ráda nabídla různé video přednášky s odborníky, webináře a on-line kurzy. Obsah se bude rozrůstat v závislosti na zájmu veřejnosti a mých časových možnostech :-).

Věnuji se hlavně problematice přetrvávajících primárních reflexů a nedokonalému zpracování smyslových informací. Malé miminko je doslova bombardováno nepřeberným množstvím stimulů, které jeho mozek ještě nedokáže dobře zpracovat. Primární reflexy pomáhají na tyto stimuly adekvátně reagovat. Proto jsou primární reflexy dobře vyvolatelné hlavně v období prvních šesti měsíců života dítěte. Motorický (pohybový) vývoj dítěte souvisí s aktivitou primárních reflexů. Miminko reaguje na podněty a interakce s okolím primárními reflexy, které stimulují vytváření propojení v mozku, diferenciaci nervových buněk, a hlavně propojení k vyšším mozkovým centrům, která následně přeberou celkové řízení těla. Pohyby vyvolané primárními reflexy tedy pomáhají vytvářet hustou neuronovou síť, která umožňuje propojení různých oblastí mozku. Tato propojení jsou velmi důležitá pro budoucí procesy učení, komunikační schopnosti, emocionální a citové vztahy a motivaci. Jak se vyšší mozková centra vyvíjejí, primární reflexy začínají postupně překážet a musí se inhibovat (utlumit), aby se mozek mohl vyvíjet neurologicky správným způsobem. Vývoj držení těla a pohybových funkcí je v podstatě zrcadlem vývoje mozku.

Image by kaushal mishra

Děti s poruchami učení, soustředění nebo jakýmkoliv postižením mívají přetrvávající primární reflexy. Je to logické. U těchto dětí se mozek nevyvíjel optimálním způsobem, a tak nemohl tyto reflexy zpracovat. Ty pak nadále ovlivňují svalový tonus, držení těla, koordinaci pohybů, soustředění, plynulost očních pohybů, spolupráci mozkových hemisfér a mnoho dalších oblastí. Přetrvávající primární reflexy mohou tak způsobit takové symptomy, jako např. poruchy učení, řeči nebo soustředění (ADHD, ADD). Pokud jsou tyto potíže skutečně způsobeny primárními reflexy, je důležité s tímto systematicky pracovat a tím problémy odstranit.

Pokud má dítě poruchu učení/řeči/soustředění, kvůli níž vývoj mozku neproběhl optimálně, můžeme inhibicí primárních reflexů jeho potíže zmírnit, ale nikoliv zcela odstranit. V tomto případě je důležité využít kombinaci dalších přístupů, např. logopedie, speciální pedagogiky, fyzioterapie nebo ergoterapie.

Důvodů, proč primární reflexy přetrvávají je celá řada a často nemáme možnost to ovlivnit. Je to např. rizikové těhotenství, náročný porod nebo nemoci v raném věku. Důležitým faktorem je také zdravý psychomotorický vývoj dítěte v prvním roce života.

Vzhledem k tomu, že je problematika primárních reflexů stále opomíjena z hlediska prevence (a to nejen u školáků, ale i u dospělých, kde může způsobovat např. vadné držení těla, bolesti hlavy, problémy se soustředěním a zvládáním stresu), tak se toto téma bude prolínat těmito webovými stránkami jako červená niť.

 

Pokud se budeme snažit o co nejlepší stimulaci psychomotorického vývoje dítěte v prvním roce života, je to nejlepší možná prevence pro budoucnost!

PhDr. Marja Volemanová, PhD.

Zdravý vývoj u dětí si můžeme představit jako růst stromu.

Jsme zvyklí se dívat, jestli dítěti jde čtení, psaní, počítání, ale to jsou jablíčka na našem pomyslném stromu. Pokud chceme, aby nám vyrostla krásná červená jablíčka, potřebujeme pořádný a dobře zakořeněný strom. Z kořenů vyrůstá pevný kmen, na něm rostou silné větve, lístky, plody. Takže i když je každý strom originální a jedinečný, vychází ze stejných, přírodními zákony daných, principů a elementů.

Proto je tak důležité ve vývoji a výchově dítěte vnímat:

  • kořeny (narození a okamžiky po narození dítěte);

  • kmen a větve (psychomotorický vývoj našeho dítěte);

  • korunu (smyslové a emocionální schopnosti, spolupráce mozkových hemisfér, spolupráce očí neboli binocularitu);

  • plody (školní dovednosti, řeč, správné držení těla, koordinace pohybů).

Pokud strom není dost silný nebo kořeny nejsou pevné, nemůže správně růst. Prevence tedy spočívá na stimulaci správného vývoje a problémy je potřeba řešit od základů (kořenů). 

"Štítky"

Jednotlivé články jsou označeny štítky, díky kterým pak najdete další zajímavý obsah se stejným tématem. Stačí kliknout na daný štítek níže:

bottom of page