top of page

Předškolní věk

 

Za předškolní věk je považováno období mezi třemi a šesti lety. V tomto období prochází dítě mnoha změnami – psychickými, sociálními i fyzickými.

 

Úroveň motorických schopností a dovedností prolíná celý vývoj dítěte. Ovlivňují fyzickou zdatnost, výběr pohybových aktivit, zapojení do kolektivu dětí, vnímání, řeč, kresbu, později i psaní.

Předškolní věk je charakterizován velkým množstvím pohybu. Děti se rády pohybují a tím se intenzivně vyvíjí smyslové vnímání a citové vnímání.

Toto období je také charakteristické pro významné zapojení dítěte do společnosti. Většina dětí nastoupí do mateřské školy.

Dochází k propojení vrozených vlastností a získaných zkušeností. V oblasti duševního vývoje se zdokonaluje především řeč, soustředěnost, paměť a rychlost chápání.

Zřetelně se v tomto období mění tělesná konstituce dítěte. Dochází k poměrně výraznému růstu (5-10 cm ročně), přičemž nárůst hmotnosti se zřetelně zpomaluje (pouze 2-3 kg ročně).

 

V oblasti motorického vývoje se zdokonaluje koordinace pohybů a jemná motorika, což souvisí s osifikací zápěstních kůstek.

Image by Rachel Forrez

Chcete získat ještě více informací o primárních reflexech?

kniha-marja-volemanova.png

Objednejte si moji knihu Přetrvávající primární reflexy. V českém prostředí je to unikátní publikace o přetrvávajících primárních reflexech a je určena širokému spektru čtenářů a zejména těm, kteří se snaží vyřešit příčinu lavinovitě narůstajících problémů dnešních dětí s učením a chováním.

Cena knihy je 490 Kč

Poštovné: platba předem - 90 Kč, dobírka - 120 Kč

marja.jpg

PhDr. Marja Volemanová, PhD.

bottom of page