top of page

Pokračovací kurz NVS

 

Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme je zaměřen na prohloubení teorie Neuro-vývojové stimulace a zejména na provádění testů a procvičování jednotlivých aktivit a cviků. Kurz je veden zážitkovou formou a vše si prakticky vyzkoušíte.

Tento kurz je určen především pro pedagogy a další odborníky pracující s dětmi s poruchami učení a chování (logopedi, ergoterapeuti, fyzioterapeuti, lékaře, psychologové aj). Kurz ale může absolvovat kdokoliv po absolvování úvodního kurzu.

Náplň kurzu

 

 • prohloubení chápání teorie NVS, vzájemné závislosti a interakce senzomotorických systémů – hierarchie, vzájemné ovlivňování systémů

 • senzomotorické systémy (hmat, vestibulární systém, propriocepce) – základní kameny učení

 • testy na přetrvávající primární reflexy 

 • jak zlepšit senzoricko-senzitivní integraci:

  • hry a aktivity na zlepšení rovnováhy

  • hry a aktivity na zlepšení hmatu

  • hry a aktivity na zlepšení propriocepce

  • hry a aktivity na zlepšení čichu, sluchové a zrakové diferenciace 

 • podrobný rozbor a procvičení všech cviků, které jsou obsaženy v metodice NVS

Lektorka: PhDr. Marja Volemanová, PhD.

Kurz je dvoudenní a probíhá prezenční formou. První den je od 9 do 17 hodin, druhý den od 8 do 13 hodin.

Účastnický poplatek je 8200 Kč (včetně DPH)

(V případě, že pořádáme kurz u Vás ve Vašich prostorách, na ceně se domluvíme individuálně).

V ceně pokračovacího kurzu Neuro-vývojové stimulace jsou zahrnuta tištěná skripta. 

 

Minimální počet účastníků je 12, maximální cca 20.

Účastníci obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Termíny nadcházejících pokračovacích kurzů NVS

 • Pokračovací kurz NVS Pohybem se učíme® pro absolventy úvodního kurzu 27.-28.4.2023
  27. 4. 9:00 – 28. 4. 13:00
  Horoměřice, Spojovací 16000, 252 62 Horoměřice, Česko
  Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace- NVS Pohybem se učíme je zaměřen na prohloubení teorie Neuro-vývojové stimulace a zejména na provádění testů a procvičování jednotlivých aktivit a cviků. Kurz je veden zážitkovou formou a vše si prakticky vyzkoušíte.
  Sdílet
 • Pokračovací kurz NVS Pohybem se učíme® pro absolventy úvodního kurzu 16.-17.3.2023
  16. 3. 9:00 – 17. 3. 13:00
  Horoměřice, Spojovací 16000, 252 62 Horoměřice, Česko
  Dvoudenní kurz Neuro-vývojové stimulace- NVS Pohybem se učíme je zaměřen na prohloubení teorie Neuro-vývojové stimulace a zejména na provádění testů a procvičování jednotlivých aktivit a cviků. Kurz je veden zážitkovou formou a vše si prakticky vyzkoušíte.
  Sdílet
bottom of page