top of page

Vývoj dětí od 1 do 3 let

V prvním roce života jsme mohli docela přesně předpovědět, kdy si dítě osvojí jaké dovednosti. Čím je ale starší, tím je to těžší. Dítě je individualita. Působí na něj různé vlivy, má různé podmínky k rozvoji a vývoji, odlišný temperament a predispozice, odlišnou konstituci a vlastní duševní život. Některé dětí tak začínají chodit před prvními narozeninami, jiné až v roce a půl (v normě je do 18. měsíce). Následující přehled vývoj motoriky neberte tedy příliš striktně. Každé dítě je jiné.

Vývoj u batolat:

13.-15.měsíc

Hrubá motorika

Dítě se umí přitahovat do stoje, začíná chodit s předpaženýma rukama a se široce rozkročenýma nohama. Zprvu ale ještě převládá lezení. V 13. měsíci chodí přibližně 50 % dětí. Ještě ale neumí zastavit a k tomuto účelu musí se opět sednout (spadnou tak, že si sednou). V 15. měsíci utíká strnule, ale padá už jen zřídka. Schody zvládá lezením nebo s oporou rodičů, leze dolů. Překonává malé terénní překážky.

Jemná motorika

Dítě trénuje uvolňování úchopu ruky, uchopuje tužku pěstí a zaujatě čmárá po papíře. Snaží se stavět z kostek věž, zatím maximálně dvě kostky na sebe. Začíná vkládat malé předměty do krabice, rádo pozoruje padající předměty. Pokud je posazeno na nočník ve vhodnou dobu, například po probuzení, tak sice spolupracuje ale samo ještě nehlásí svou potřebu a úspěchy jsou závislé na tom, jak matka vystihne potřebu dítěte. Dítě si ještě neuvědomuje potřebu močení a ještě moc neumí vůlí kontrolovat svěrače. Až ke konci druhého roku začíná dítě samo hlásit potřebu.


Sociální dovednosti a řeč

Zkouší pít z hrnečku, udrží lžíci ale samo se nenají. Neobratně se trefuje do pusinky. Gestikuluje rukama paci-paci, jak jsem velký, postupně i těžší varianty jako je např. vařila myšička kašičku. Ukazuje na předměty vlastního zájmu, později na vyžádání i některé části těla ("kde máš nos"?). Rádo tahá za sebou hračku na provázku. Na pokyn přinese předmět z jiné místnosti, říká „na“ nebo „díky“ když něco dává nebo bere. Na konci 15. měsíce umí cca 10 až 15 slov.


16.-18.měsíc

Hrubá motorika

Dítě se postupně naučí rozběhnout, zastavit, otočit a běžet zpět. Rádo běhá. Stát v klidu je ale těžké. Celkem jistě vstává a sedá si na bobek. Když ze stoje zvedá předměty ze podlahy, musí být opatrné, aby se nepřevážilo. Leze po nábytku, chodí po schodech s držením za ruku způsobem „krok sun krok“ (jedna noha se přidává ke druhé). Jde dolů po schodech, pokud je vedeno za jednu ruku. Kope do míče tak, že do něj „vkročí“ (místo kopnutí).

Jemná motorika

Postaví věž ze dvou až čtyř kostek. Otočí stránky a prohlíží si leporela. Pokud otáčí stránky normální knihy, obrací vždy několik stránek najednou. Můžeme zkusit první pokusy s modelínou. Čmárá tužkou po papíře, i když ještě nekoordinovaně. Vysype věci z krabic. Umí si nasadit čepici.

Sociální dovednosti a řeč

Na požádání dítě začne ukazovat předměty na obrázku. Čím dále lépe chápe a snaží se vyhovět slovním pokynům jako je přines, odnes, najdi, ukaž. Umí 20 až 30 slov, začíná kombinovat 2-3 slova. Řekne si o jídlo a pití (slovy) a opakuje dvě nebo více slov na konci věty. Rádo napodobuje domácí práce. Pokud maminka dbá na pravidelné vysazení na nočník, „nehody“ jsou méně časté. Dítě ale pořád ještě nehlásí samo.


19.-21.měsíc

Hrubá motorika

Už je to neposedný živel. Vstává a sedá si na bobek, ze stoje zvedá předměty z podlahy, aniž by upadl. Chodí po schodech s minimální oporou, začíná občas střídat nohy. Pokouší se skákat a chodit pozadu. Zkouší i kopat do míče.

Jemná motorika

Stavět věž umí z čtyř až pět kostek. Obratněji používá lžíci i vidličku, napije se samo z hrnečku, pokud může hrneček držet oběma rukama. Pokouší se samo krmit. Přichází první pokusy o kreslení kruhových obrysů.

Sociální dovednosti a řeč

Začíná používat nočník. Leporela si prohlíží i samo a komentuje a ukazuje prstem. Oblékne si jednoduchý oděv. Ve druhé polovině druhého roku dochází u většiny dětí k radikálnímu pokroku ve vývoji mluvené řeči. Nyní začíná chápat symbolický význam slov. Pro rozvoj řeči je v tomto období důležité všechno pojmenovat. Vše, co dítě vidí, slyší, dělá (nebo my děláme), prožívá. Tím dochází k pevnému, jasnému spojení mezi předmětem, činností a slovem. Pasivně umí již více slov než těch aktivních. Pochopí, že každá věc má své jméno. Proto se tolikrát za den ptá „co to je?“.

22-24.m (2 roky)

Hrubá motorika

Chodí po schodech nahoru i dolů bez opory, většinou střídá nohy. Krátkou chvíli udrží rovnováhu na jedné noze. Obratněji kope, přenáší váhu. Pokouší se skákat, couvá. Zkouší i motoricky náročnější pohyby jako je chůze po obrubníku, lavičce, čáře. Začíná jezdit na odstrkovadle, manipuluje s kočárkem pro panenku.

Jemné motorika

Dítě dokáže svlékat a oblékat panenku a ovládat velmi jednoduché autodráhy a vláčky. Kreslí krouživé a svislé čáry. Rádo prohlíží leporela a komentuje obrázky. Upřednostňuje uzavřený kruh četby. Staví věž výjimečně až z čtyř až šesti kostek nebo dlouhý vlak z kostek.

Sociální dovednosti a řeč

S menší pomocí se obslouží, nají, téměř se svlékne, umí rozepnout zip a velký knoflík. Obratněji používá lžíci i vidličku, a z části se samo nakrmí. Pije z hrnečku téměř bez nehod. Umí 200 až 300 slov, tedy desetkrát více než před půl rokem! Začíná i slůvka spojovat, nejdříve pokládá jen dvě vedle sebe, pak se je naučí i ohýbat – skloňovat a časovat. Slova, která se dítě nejdříve osvojuje jsou podstatná jména, pak až slovesa a přídavná jména. Do dvou let mluví dítě většinou o sobě ve třetí osobě (nazývá se svým jménem). Občas hlásí potřebu močení, ale pořád nemá spolehlivou kontrolu nad svěrači, a musí být občas upamatováno, hlavně když si hraje.


25.-27.měsíc

Hrubá motorika

Udrží rovnováhu na malé ploše chodidla a tak se naučí postupně chodit po špičkách. Udrží chvilku rovnováhu na jedné noze, učí se skákat snožmo. Zkouší kotrmelce.

Jemná motorika

Kontrolovanější tahy tužkou po papíře, zvládá krouživé pohyby, svislé i vodorovné čáry. Staví věž až z osmi kostek nebo dlouhý vlak z kostek pečlivě řazených za sebou.

Sociální dovednosti a řeč

Kolem dvou let začíná většina dětí navazovat vztahy k druhým dětem stejného věku. Kolem dvou let se objevuje nejdříve paralelní hra (hrají se vedle sebe, ale ne spolu), až ve třetím roce začíná mít hra stále více ráz spolupráce či soupeřivosti. Udržuje osobní hygienu. Samo se nakrmí, ale stále je rádo krmeno. Pije z hrnečku téměř bez nehod. Prohlíží si leporela a knihy, vyloží jednoduché příběhy odehrávající se v knížce a odposlouchané od rodičů. Začíná poznávat základní barvy, třídit věci podle druhu, velikosti, barvy nebo materiálu. Narůstá schopnost sociálního porozumění, kolem dvou let již zná řadu slov pro označení vnitřních procesů (myšlení, přání, pocitů). Od počátku třetího roku začíná dítě mluvit v prvé osobě („já“).


28.-30.měsíc

Hrubá motorika

Dítě chodí po špičkách, skáče snožmo a snaží se skákat i do dálky. Pokouší se poskakovat po jedné noze. Rádo zdolává překážky. Rychlé pohyby jsou stále neodolatelnou a neodmyslitelnou činností. „Tancuje“ na hudbu. Hází oběma rukama, neobratně zkouší i horem a pokouší se míč i chytat. Při chůzi po schodech nahoru střídá nohy.

Jemná motorika

Kreslí tužkou po papíře kruhy, svislé a vodorovné čáry. Pokouší se i o napodobování křížku. Staví věž z osmi kostek a dlouhý vlak z kostek pečlivě řazených za sebou, později i s komínem.

Sociální dovednosti a řeč

Samo se nakrmí, ale stále je rádo krmeno, pije z hrnečku. Tvoří věty z 8-9 slov. Prohlíží si leporela a knihy, vypráví jednoduché příběhy odehrávající se v knížce a odposlouchané od rodičů.

31.-36. měsíc

Je dříve unavitelné než dospělý, ale jinak zvládá téměř všechny běžné hrubo - motorické dovednosti. Skáče z výšky 20 cm, běhá, chodí, umí rychle změnit směr, chodí po schodech (střídá nohy, postupně i když jde dolů), chodí po špičkách, umí chytit velký (ne moc rychle hozený) míč. Umí obsluhovat nenáročné stroje jako je tříkolka, šlapací auto, odstrkovalo.

Jemná motorika

Rozepne a s velkým úsilím i zapne knoflík. Dokáže ovládnout tužku natolik, že nakreslí kruh, vertikální i horizontální čáry podle předlohy a křížek spojením dvou čar. Kreslí hlavonožce, s pavoukovitýma nohama a rukama vyrůstajícíma z hlavy. Rádo pracuje s papírem, skládá, lepí, zkouší stříhat. Staví věž z 9-10 kostek. Po předvedení zkusí postavit i „most“.

Sociální dovednosti a řeč

Udržuje tělesnou čistotu, samo se oblékne a svlékne. Samo již pozná, že potřebuje na nočník, samo se obslouží, je suché i v noci. Vice či méně věcně komunikuje. Umí 700 až 900 slov. Rozumí 2-3 předložkám (dej kostku na, pod, za před hrníček, do vedle hrnečku, mezi hrníčky). Vypravuje pohádky, popisuje zažitou událost, užívá souvětí. Chápe pojmy velký, malý, nahoru, dolů, hlasitě, tiše. Určí dvě barvy a opakuje až tři čísla. Možná pozná už nějaká písmenka nebo „čte“ nadpisy a značky aut, které dobře zná. Hraje si stále ochotněji s ostatními dětmi a je schopné sdílet s nimi hračky a směřovat hrou ke společnému záměru. Pokud ani v třech letech ještě nemluví, může se jednat o vývojovou nemluvnost, tzv. vývojovou dysfázii- opoždění řeči výraznějšího rázu, které má systémový charakter. V tomto věku je v tom případě zpozornět a případně absolvovat psychologické, logopedické, foniatrické a audiologické vyšetření. V některých případech je vhodné i neurologické vyšetření nebo vyšetření zraku. Je třeba posoudit, zda se jedná o dílčí problém (lehce opožděný vývoj slovní zásoby a výslovnosti) nebo zda je zdrojem něco závažnějšího (např. vývojová dysfázie, mentální retardace, autismus, nezjištěná porucha sluchu nebo zraku).

Autor článku: PhDr. Marja Volemanová, PhD.


Hlavní zdroje:​

  • Langmeier Josef; Krejčířová Dana (2006). Vývojová psychologie. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-1284-0

  • Lazzari Simona (2013), Vývoj dítěte v 1.-3. roce. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3734-8

  • Verhoeven Liesbeth (2010). Stap voor stap. Amsterdam: Lannoo. ISBN 978-90-209-9190-1

  • Verhulst Frank (2017). De ontwikkeling van het kind. Assen: Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum. ISBN 978-90-232-5423-2

Comentários


bottom of page