top of page

Vývoj dětí od 1 do 3 let

V prvním roce života jsme mohli docela přesně předpovědět, kdy si dítě osvojí jaké dovednosti. Čím je ale starší, tím je to těžší. Dítě je individualita. Působí na něj různé vlivy, má různé podmínky k rozvoji a vývoji, odlišný temperament a predispozice, odlišnou konstituci a vlastní duševní život. Některé dětí tak začínají chodit před prvními narozeninami, jiné až v roce a půl (v normě je do 18. měsíce). Následující přehled vývoj motoriky neberte tedy příliš striktně. Každé dítě je jiné.

Vývoj u batolat:

13.-15.měsíc

Hrubá motorika

Dítě se umí přitahovat do stoje, začíná chodit s předpaženýma rukama a se široce rozkročenýma nohama. Zprvu ale ještě převládá lezení. V 13. měsíci chodí přibližně 50 % dětí. Ještě ale neumí zastavit a k tomuto účelu musí se opět sednout (spadnou tak, že si sednou). V 15. měsíci utíká strnule, ale padá už jen zřídka. Schody zvládá lezením nebo s oporou rodičů, leze dolů. Překonává malé terénní překážky.

Jemná motorika

Dítě trénuje uvolňování úchopu ruky, uchopuje tužku pěstí a zaujatě čmárá po papíře. Snaží se stavět z kostek věž, zatím maximálně dvě kostky na sebe. Začíná vkládat malé předměty do krabice, rádo pozoruje padající předměty. Pokud je posazeno na nočník ve vhodnou dobu, například po probuzení, tak sice spolupracuje ale samo ještě nehlásí svou potřebu a úspěchy jsou závislé na tom, jak matka vystihne potřebu dítěte. Dítě si ještě neuvědomuje potřebu močení a ještě moc neumí vůlí kontrolovat svěrače. Až ke konci druhého roku začíná dítě samo hlásit potřebu.


Sociální dovednosti a řeč

Zkouší pít z hrnečku, udrží lžíci ale samo se nenají. Neobratně se trefuje do pusinky. Gestikuluje rukama paci-paci, jak jsem velký, postupně i těžší varianty jako je např. vařila myšička kašičku. Ukazuje na předměty vlastního zájmu, později na vyžádání i některé části těla ("kde máš nos"?). Rádo tahá za sebou hračku na provázku. Na pokyn přinese předmět z jiné místnosti, říká „na“ nebo „díky“ když něco dává nebo bere. Na konci 15. měsíce umí cca 10 až 15 slov.

16.-18.měsíc

Hrubá motorika

Dítě se postupně naučí rozběhnout, zastavit, otočit a běžet zpět. Rádo běhá. Stát v klidu je ale těžké. Celkem jistě vstává a sedá si na bobek. Když ze stoje zvedá předměty ze podlahy, musí být opatrné, aby se nepřevážilo. Leze po nábytku, chodí po schodech s držením za ruku způsobem „krok sun krok“ (jedna noha se přidává ke druhé). Jde dolů po schodech, pokud je vedeno za jednu ruku. Kope do míče tak, že do něj „vkročí“ (místo kopnutí).

Jemná motorika

Postaví věž ze dvou až čtyř kostek. Otočí stránky a prohlíží si leporela. Pokud otáčí stránky normální knihy, obrací vždy několik stránek najednou. Můžeme zkusit první pokusy s modelínou. Čmárá tužkou po papíře, i když ještě nekoordinovaně. Vysype věci z krabic. Umí si nasadit čepici.

Sociální dovednosti a řeč

Na požádání dítě začne ukazovat předměty na obrázku. Čím dále lépe chápe a snaží se vyhovět slovním pokynům jako je přines, odnes, najdi, ukaž. Umí 20 až 30 slov, začíná kombinovat 2-3 slova. Řekne si o jídlo a pití (slovy) a opakuje dvě nebo více slov na konci věty. Rádo napodobuje domácí práce. Pokud maminka dbá na pravidelné vysazení na nočník, „nehody“ jsou méně časté. Dítě ale pořád ještě nehlásí samo.