top of page

Neuro-vývojová stimulace

Neuro-vývojová stimulace (NVS Pohybem se učíme®) je ucelený program k inhibici primárních reflexů. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte a jsou přizpůsobeny tak, aby mohly být dobře používány i pro větší skupiny dětí.


S Neuro-vývojovou stimulací mohou pracovat odborníci, jako jsou logopedi, psychologové, pedagogové a speciální pedagogové poté, co úspěšně absolvují úvodní teoretický kurz a pokračovací praktický kurz Neuro-vývojové stimulace NVS Pohybem se učíme®.


Program je rozdělen do 30 týdnů, ale je možné podle potřeby cviky cvičit déle. Cviky se dělají každý (školní) den, přibližně 5–10 minut (například před začátkem učení). Program NVS je použitelný pro celé třídy, nejen pro děti se zjevnými problémy učení. Je prospěšný i pro děti, které sice zvládají školní práci a tudíž nejsou rozpoznány jako děti s přetrvávajícími primárními reflexy nebo zhoršenou senzorickou integrací, ale přesto i ony mají užitek z cvičení. Pokud dítě nemá přetrvávající primární reflexy, není možné reflexy opět vybavit cvičením! Cviky ale automaticky posílí hluboký stabilizační systém, což je dobré pro každého, i pro děti bez potíží. Cviky jsou různé, od jednoduchého zvedání hlavy až po lezení a používání všech částí těla najednou. Cviky se dělají plynulým a kontrolovaným způsobem.


Cviky často napodobují pohybové vzorce dvou až devítiměsíčního dítěte, které jsou základem pro všechny další cílené pohyby, jako jsou například pohyby jemné motoriky. Hodně cviků se provádí vleže na zemi, což pomáhá při rozvoji správného držení hlavy a těla, protože to je základ pro správné držení těla v pozdějším věku. Cvičením se zlepší schopnost používání a rozlišování levé a pravé strany těla, stejně tak i horní a dolní části těla (což je základní předpoklad pro správnou koordinaci).


Mezi nejdůležitější principy NVS patří to, že u dětí nejdříve začínáme rozvíjet rovnováhu a kombinujeme inhibici primárních reflexů se zlepšením senzorické integrace, a až později přidáváme další dovednosti.


Dalším důležitým principem je to, že NVS využívá přirozený kraniokaudální směr vývoje, to znamená směr od hlavy dolů. Bez toho, abychom správně drželi hlavu, se správně nevyvinou ani další pohybové stereotypy. Cviky se musí dělat v určitém pořadí. Až se všechny děti naučí cviky provádět zcela automaticky, může skupina pokračovat dalšími cviky. Cviky se cvičí co

nejpřesněji. Čím jsou ale děti mladší, můžeme cviky provádět dynamičtěji (rychleji).


Každý den se (většinou) cvičí jeden cvik na rovnováhu anebo bodymap, pak jeden cvik na primární reflexy vleže na břiše, jeden na zádech a poslední cvik je na zklidnění nebo na posílení integrace senzorických funkcí.


Je ale nutné zdůraznit, že tento program trvá 9 –12 měsíců. Každý (školní) den se cvičí cca 10 minut. Pokud se necvičí denně, výsledky nebudou tak uspokojivé.


Neuro-vývojová stimulaci poskytují odborníci jako jsou logopedi, speciální pedagogové, pedagogové, psychologové, fyzioterapeuti a další, které absolvovali kurzy u Institutu neuro-vývojové terapie a stimulace. V současné době (2021) absolvovalo kurzy NVS již více než 600 odborníků. Jako garance kvality poskytovaných služeb byla také navíc vytvořena certifikovaná centra NVS. Seznam certifikovaných pracovišť najdete na stránkách www.cortexacademy.cz/certifikovana-pracoviste


Autor článku: PhDr. Marja Volemanová, PhD.

Comments


bottom of page