top of page

Supervize NVS

Supervizní setkání je určeno absolventům kurzů NVS Pohybem se učíme®. Supervize slouží k prohloubení znalostí o Neuro-vývojové stimulaci (NVS Pohybem se učíme ®). Během supervize bude čas na výměnu zkušeností, na Vaše otázky a hlavně na opakování všech cviků NVS a hledání variant cvičení. Zdůrazníme klíčové momenty ve každém cviku, abyste pochopili, jakým způsobem můžeme cviky individualizovat.

Věřím, že supervize bude pro Vás přínosem a pomůže Vám zlepšit aplikaci NVS Pohybem se učíme® v praxi.

Obsah supervize:​

  • odpovědi na Vaše otázky

  • diskuze, výměna zkušeností

  • opakování cviků NVS a možnosti individualizace cviků

Lektorka: PhDr. Marja Volemanová, PhD.

Supervizní setkání je jednodenní (9-17).

Účastnický poplatek je 4800 Kč (včetně DPH)

Minimální počet účastníků je 8, maximální 15.

Další supervizní setkání bude v dubnu/květnu 2024

Pokud se chcete supervizního setkání účastnit (a termín nejbližší supervize se Vám nehodí), prosím odešlete mi na Vás kontaktní údaje přes formulář níže. Jakmile bude dostatek účastníků pro konání supervize, ozvu se Vám s dalšími možnými termíny.

Kontaktní formulář

Děkuji za zprávu, ozvu se, až budou známé termíny supervizí.

Termín
bottom of page