top of page
Zvyšování zbraní

On-line kurz skoro školákem

scroll.gif

Připravte svého předškoláka do školy a dopřejte mu hladký nástup do první třídy

 

Tento on-line kurz je pro děti předškolního věku, protože mnohé problémy, které vidíme ve školním věku, je možné vyřešit již ve věku předškolním. Tento program je ideální pro děti rok nebo dva před nástupem do školy a pro děti s odkladem školní docházky.

Z výzkumu, který jsem v roce 2020 dělala v rámci své doktorské práce na Pedagogické fakultě University Karlovy vyplývá, že u přibližně 55 procent dětí ve věku od 5 do 8 let přetrvávají nějaké primární reflexy. U většiny dětí je to v tak malé míře, že primární reflexy pravděpodobně věkem samy vymizí, ale i tak mohou ztížit začátek školní docházky. Výzkum dále ukázal, že u 12 procent dětí přetrvávaly primární reflexy v tak velké míře, že samy už nemohou vymizet a je pravděpodobné, že tyto děti budou mít problémy ve škole. například s (grafo) motorikou, soustředěním, zrakovém a sluchovém vnímání. U dětí s poruchami učení primární reflexy vždy přetrvávají.

Co ovlivňují přetrvávající primární reflexy ve škole?

psani.png

(Grafo) motoriku

Primární reflexy mohou negativně ovlivnit jak hrubou, tak jemnou grafomotoriku a koordinaci pohybů.

soustredeni.png

Soustředění

Správné soustředění je klíčové pro snadné zvládnutí a zapamatování učiva.

Zrakové vnímání

... je důležité pro to, aby děti např. poznali rozdíly mezi písmeny "b" a "d".

sluch.png

Sluchové vnímání

... je potřebné pro to, aby děti správně slyšely, co paní učitelka diktuje.

Dítě s přetrvávajícími primárními reflexy může mít také problém s prostorovým vnímáním, což je předpoklad pro pochopení prostorových vztahů (tj. schopnost poznat co je nahoře, dole, vlevo, vpravo), z čehož též vychází pochopení dalších vztahů jako je první a poslední, více a méně, násobení a dělení, jinými slovy to ovlivní pochopení matematických operací.

Program Skoro školákem má za cíl všechny tyto oblasti podpořit a rozvíjet.

Kdo vá​s kurzem bude provázet?

PhDr. Marja Volemanová, PhD.

  • původem jsem z Nizozemí

  • od roku 1999 žiji v Praze, kde jsem vystudovala obor fyzioterapie a později též speciální pedagogiku na PedF UK v Praze, kde jsem v roce 2020 obhájila i svoji disertační práci "Neuro-vývojová stimulace v práci speciálního pedagoga"

  • od roku 2009 pracuji ve vlastním poradenském zařízení, kde se zabývám především Neuro-vývojovou stimulací, speciální pedagogikou a fyzioterapií

  • Institut neuro- vývojové terapie a stimulace jsem založila v roce 2015 a v roce 2022 jsem jej rozšířila a přejmenovala na Cortex Academy 

  • pravidelně organizuji kurzy a přednášky o přetrvávajících primárních reflexech 

  • napsala jsem o přetrvávajících primárních reflexech tři knihy a několik vědeckých článků

Volemanova_edited.jpg

Myšlenku na vytvoření programu Skoro školákem jsem dostala v době Covidových lockdownů, když jsme najednou nemohli děti přijmout do poraden, nefungovaly školní přípravné kroužky ani pohybové aktivity. Měla jsem proto potřebu něco nabídnout rodičům, aby věděli, jak mohou kvalitně podpořit svoje dítě sami, doma.

Jak kurz probíhá?

Program je rozdělen do 30 týdnů. Každý týden dostanete úkoly, které pak s dítětem budete v daném týdnu dělat. Úkoly jsou popsané slovně, ale můžete se podívat i na video, kde jsem úkoly dělala s jednou předškolačkou.

Na začátku je program více zaměřen na hrubou motoriku, koordinaci pohybů a pochopení prostorových vztahů. Postupně přidáme úkoly na jemnou motoriku a grafomotoriku, na zrakové a sluchové vnímání, na soustředění a na paměť.

Snažila jsem se ale, aby úkoly byly také zábavné, abyste cvičení měli jako příjemně strávený čas se svým dítětem. Budeme tedy skákat, válet sudy, vyrábět náhrdelníky, házet míčem, kreslit a hrát různé hry tak, abyste měli celý (před)školní rok co dělat a postupně rozvíjeli u svého dítěte všechny oblasti, které potřebuje pro úspěšný vstup do školní docházky.

Představení a ukázka z kurzu

1. Každý týden přehledné instrukce (slovní popis, videa, pracovní materiály,...)

2. Inhibujeme primární reflexy, vylepšíme grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, soustředění a předmatematické představy, vše v v rámci jednoho uceleného programu

3. Vše zvládnete sami z pohodlí domova a zábavnou formou!

Cena celého 30 týdenního kurzu je 4900 Kč

Přístup je na celých 12 měsíců od zakoupení

Užijte si každý den cca 10 minut společného hraní se svým předškolákem a dopřejte mu hladký nástup do první třídy!

Image by Rachel Forrez

Chcete získat více informací o primárních reflexech?

kniha-marja-volemanova.png

Objednejte si moji knihu Přetrvávající primární reflexy. V českém prostředí je to unikátní publikace o přetrvávajících primárních reflexech a je určena širokému spektru čtenářů a zejména těm, kteří se snaží vyřešit příčinu lavinovitě narůstajících problémů dnešních dětí s učením a chováním.

Cena knihy je 490 Kč

Poštovné: platba předem - 90 Kč, dobírka - 120 Kč

marja.jpg

PhDr. Marja Volemanová, PhD.

bottom of page