top of page
Image by Vitolda Klein

Cortex Help®

poradna se zaměřením na inhibici primárních reflexů pomocí
Neuro-vývojové
stimulace

Vítám Vás na stránkách Cortex Academy® v sekci Cortex Help®

 

Naše poradna Cortex Help® (dříve pod názvem Red Tulip) se zaměřuje na inhibici primárních reflexů pomocí Neuro-vývojové stimulace. Neuro-vývojová stimulace je založena na principu podněcování mozku k restrukturalizaci a přeprogramování jeho vzorců, čímž se podporuje správný neurologický vývoj. Plán podpory u Cortex Help® je vysoce individuální a kombinuje různé přístupy a metody, jako jsou zejména:

 1. Neuro-vývojová stimulace, inhibice primárních reflexů

 2. Senzoricko-senzitivní integrace, integrace senzorické a senzitivní informaci jako je vestibulární, čití, sluchová a jiné

 3. Speciální pedagogika, hlavně zlepšení dílčích funkcí jako je zraková diferenciace a paměť, sluchová diferenciace a paměť, intermodalita, serialita a jiné.

 4. Fyzioterapie, důležitá je snaha o co nejlepší provedení cviků, aby nevznikly anebo se odstranily svalové dysbalance. 

 5. Vizuální screening, kontrola binokulárních funkcí
   

Děti dochází na konzultace (spolu s rodiči) jednou za cca 6-8 týdnů, kde se po kontrole stavu naučí další předepsané cviky, které pak cvičí každý den doma.

 

Rádi pojmenováváme určitou skupinu symptomů nějakým nadřazením pojmem (názvem poruchy, resp. diagnózy), jako je např. dyslexie, dysgrafie, autismus nebo ADHD. Tyto poruchy se ale skládají z různých symptomů, které mohou být způsobené různými příčinami. Důležité je tedy snažit se najít nejlepší možnou cestu ke zmírnění nebo odstranění dílčích symptomů, které vytvářejí celkový obraz poruchy. Musíme se tedy na dítě dívat ze všech možných úhlů a nenechat si zúžit náš úhel pohledu tím, že má nějakou „diagnózu“ a zaměřit se pouze na ni.

Bez vnímání celku bude náš přístup málo efektivní.

Kam pokračovat dále na tomto webu?

O mně

O mně

PhDr. Marja Volemanová, PhD.

 • původem jsem z Nizozemí

 • od roku 1999 žiji v Praze, kde jsem vystudovala obor fyzioterapie a později též speciální pedagogiku na PedF UK v Praze, kde jsem v roce 2020 obhájila i svoji disertační práci "Neuro-vývojová stimulace v práci speciálního pedagoga"

 • od roku 2009 pracuji ve vlastním poradenském zařízení, kde se zabývám především Neuro-vývojovou stimulací, speciální pedagogikou a fyzioterapií

 • Institut neuro- vývojové terapie a stimulace jsem založila v roce 2015 a v roce 2022 jsem jej rozšířila a přejmenovala na Cortex Academy 

 • pravidelně organizuji kurzy a přednášky o přetrvávajících primárních reflexech 

 • napsala jsem o přetrvávajících primárních reflexech tři knihy a několik vědeckých článků

Volemanova_edited.jpg

Vývoj dítěte

 

Zdravý vývoj u dětí si můžeme představit jako růst stromu. Jsme zvyklí se dívat, jestli dítěti jde čtení, psaní, počítání, ale to jsou jablíčka na našem pomyslném stromu.

 

Pokud chceme, aby nám vyrostla krásná červená jablíčka, potřebujeme pořádný a dobře zakořeněný strom. Z kořenů vyrůstá pevný kmen, na něm rostou silné větve, lístky, plody.

Takže i když je každý strom originální a jedinečný, vychází ze stejných, přírodními zákony daných principů a elementů. Proto je tak důležité ve vývoji a výchově dítěte vnímat:

 • kořeny (narození a okamžiky po narození dítěte);

 • kmen a větve (psychomotorický vývoj našeho dítěte);

 • korunu (smyslové a emociální schopnosti, spolupráci mozkových hemisfér, spolupráce očí neboli binocularitu);

 • plody (školní dovednosti, řeč, správné držení těla, koordinace pohybů).

 

Pokud strom není dost silný nebo kořeny nejsou pevné, nemůže správně růst. Neuro-vývojová terapie i Neuro-vývojová stimulace se snaží řešit problémy od základů.

bottom of page