top of page

Certifikovaná pracoviště

Podívejte se, kde můžete najít ve vašem okolí certifikované poskytovatele Neuro-vývojové terapie a stimulace.

Mapa certifikovaných pracovišť

Praha

Praha

Pracoviště Neuro-vývojové terapie (NVT)

Marja Volemanová, Red Tulip, Praha

Pracoviště se zabývá: Neuro-vývojovou terapií, speciální pedagogikou a fyzioterapií Charakteristika pracoviště: Zaměříme se hlavně na dětí s „dysporuchy“, poruchy soustředění (ADHD, ADD), PAS (poruchy autistického spektra).

Adresa:

Keltská 468, 25262 Statenice, Praha- západ

Kontaktní informace:

+420 774 82 03 75
volemanova@Red-Tulip.cz
www.Red-Tulip.cz

pozadí.png

Fyzioland je rehabilitační klinika poskytující ergoterapii a fyzioterapii pro dětí a dospělé.

 

V dětské ergoterapii se věnujeme dětem s neuro-vývojovými poruchami, obtížemi spojenými s poruchou senzorického zpracování, dyspraxií a vývojovou dysfázií, sníženou schopností koncentrace pozornosti, nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, poruchou autistického spektra a s odmítáním určitých složek potravy. V rámci ergoterapie využíváme metodu Senzorické integrace, program Neuro-vývojové stimulace, Handle a Snoezelen prvků. Ergoterapie v kombinaci s fyzioterapií umožňuje dítěti komplexní (senzorický, kognitivní a pohybový) rozvoj.

 

Hra a zábava je náš hlavní prostředek k terapii!

Kontaktní informace:

Fyzioland s.r.o.

tel: +420 775 910 749

info@fyzioland.cz

www.fyzioland.cz/

Pracoviště Neuro-vývojové stimulace (NVS)

Rehabilitační klinika Fyzioland – Praha

 

Fyzioland je rehabilitační klinika poskytující ergoterapii a fyzioterapii pro dětí a dospělé.

 

V dětské ergoterapii se věnujeme dětem s neuro-vývojovými poruchami, obtížemi spojenými s poruchou senzorického zpracování, dyspraxií a vývojovou dysfázií, sníženou schopností koncentrace pozornosti, nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, poruchou autistického spektra a s odmítáním určitých složek potravy. V rámci ergoterapie využíváme metodu Senzorické integrace, program Neuro-vývojové stimulace, Handle a Snoezelen prvků. Ergoterapie v kombinaci s fyzioterapií umožňuje dítěti komplexní (senzorický, kognitivní a pohybový) rozvoj.

 

Hra a zábava je náš hlavní prostředek k terapii!

Kontaktní informace:

Fyzioland s.r.o.

+420 775 910 749

info@fyzioland.cz

www.fyzioland.cz/

fyzioland.png

Denisa Červinková – Praha

Jsem speciální pedagožka s dlouholetou praxi. Začínala jsem jako školní speciální pedagožka a posléze jsem přes deset let pracovala v pedagogicko- psychologické poradně.
Specializuji se na specifické poruchy učení, obtíže v chování a předškolní přípravu. Opírám se dlouhodobě o percepčně motorický trénink a trénink sociálních dovednosti z použití videonahrávky. V posledních letech hojně využívám NVS.

Kontaktní informace:

Mgr. Denisa Červinková

+420 739 662 740

cervinkovappp@seznam.cz

Logo  dobromysl bez pozadí.png

Petra Ibrahimová, speciální pedagog, canisterapeut - Praha 

 

Na každou konzultaci, diagnostiku, terapii či lekci za Vámi přijedu k Vám domů nebo kamkoliv, kde se Vaše dítě cítí příjemně.
 

Ve své praxi se věnuji dětem:

  • v předškolním věku nebo s odkladem školní docházky jako součást přípravy na 1.třídu

  • ve školním věku

  • za účelem stimulace a prevence poruch učení a chování

  • jako prostředek osobního rozvoje ( rozvoj pozornosti, vnitřní motivace a sebedůvěry, dovednost pracovat s chybou, používání efektivních strategií při řešení problému, rozvoj emoční inteligence, organizace a plánování)

  • pro děti z cizojazyčného prostředí ( posílení jazykového citu )

  • pro děti, jejichž rodiče jsou dyslektici

  • pro děti s těžkostmi ve vývoji řeči

  • pro školní děti, které jsou slabé ve čtení v prvních letech školní docházky

  • pro nadané děti

 

Vedle Neuro- vývojové stimulace  jsem certifikovaným canisterapeutem a  lektorem Feuersteinova instrumentálního obohacování, Elkoninovy metody rozvoje jazykových schopností, programů KUPOZ, KUPREV, HYPO a dalších.

Kontaktní informace:

Petra Ibrahimová

+420 602 552 839

www.specialniucitelka.cz
info@specialniucitelka.cz

logo_specialni_ucitelka_blue_50mm.png

Středočeský kraj

Střed

Logopedie Statenice, Mgr. Markéta Hrušková- Statenice

 

Klinická logopedka Markéta Hrušková poskytuje odbornou logopedickou péči, Neuro-vývojovou stimulaci a speciálně-pedagogickou péči (orientační vyšetření školní zralosti, předškolní příprava a nápravná cvičení u dětí se specifickými vývojovými poruchami učení)

 

Kontaktní informace:

+420 775 037 612
logopedie.hruskova@gmail.com

PhDr. Vlaďka Pirichová

Soukromá speciálně pedagogická praxe - Mníšek pod Brdy

 

Ve své praxi nabízím pomoc rodičům a dětem, zejména pokud se setkávají s neúspěchem ve škole. Během svého života jsem učila v běžných třídách, ale i ve třídách pro děti s poruchami učení. Působila jsem také na základní škole jako školní speciální pedagog. Vždy jsem inklinovala ke svobodnému učení, proto jsem se skupinou rodičů v Mníšku pod Brdy iniciovala vzdělávací program Začít spolu na zdejší základní škole. Své děti vzdělávám doma, a to byl také jeden z důvodů, proč jsem s kolegyní založila Podbrdský klub – svobodnou cestou, který je určen právě pro domškoláky.

Ve své praxi využívám mnoho podpůrných programů, které napomáhají k úspěchu při vzdělávání.

Kontaktní informace:

PhDr. Vlaďka Pirichová

vladka.pirichova@gmail.com

https://vladkapirichova.cms.webnode.cz/

SCH_9972 kopieII.jpg

Mgr. Dana Zábranská- Mladá Boleslav

 

Mgr. Dana Zábranská se věnuje převážně dětem se specifickými poruchami učení a chování. Je majitelkou Baby clubu Lachtánek, kde se intenzivně 20 let věnovala výuce kojeneckého plavání i rozvoji dětského vývoje z pohledu správného psychomotorického vývoje. V posledních letech pracovala i jako učitelka na 1.stupni ZŠ. Nyní působí jako speciální pedagožka na základní škole.

Ve své soukromé praxi, která je v Mladé Boleslavi certifikovaným pracovištěm NVS, poskytuje diagnostiku, následující intervenci i péči dětem s obtížemi při zvládání školních povinností i dospělým. V neposlední době i dětem předškolního věku. Ve své práci využívám mnoho reedukačních programů, mezi nimi i program Pohybem se učíme, který je zaměřený na inhibici přetrvávajících primárních reflexů. Služby jsou nyní zaměřeny i na doučování žáků a přípravu k přijímacím zkouškám. Nabídku poskytovaných služeb i programů najdete na osobních stránkách http://poradenstvi.lachtanek.cz

Kontaktní informace:

Mgr. Dana Zábranská

+420 734 273 007
d.zabranska@seznam.cz
http://poradenstvi.lachtanek.cz

Liberecký kraj

Liberec

Denisa Žáková- Nový Bor

Na základní škole v Novém Boru se Denisa Žáková věnuje prevenci, diagnostice a nápravě poruch učení a chování celostním přístupem. U dětí řeší například nepozornost, špatný školní výkon, projevy ADHD, PAS, specifické poruchy učení.

Při práci využívá metodu Neuro-vývojové stimulace, nápravu dílčích oslabení výkonu (DOV), sestavuje individuální relaxační cviky, zabývá se psychosomatickými souvislostmi včetně práce s ranými traumaty. Spolupracuje s mnoha odborníky, převážně z oblasti psychologie a speciální pedagogiky.

Kontaktní informace:

Denisa Žáková

777 997 360
zakova@zsnamesti.cz

KidStim, každý den trochu! – Liberec

 

KidStim pomáhá dětem, které trápí školní nebo sociální neúspěšnost. Pracuje s poruchami učení, ADHD, ADD, s vývojovou dysfázií, s dětmi, které mají s obtíže v oblasti pohybu. Učíme rodiče, jak se učit se svými dětmi, aby jim před stěžejními školními testy, dokázali být oporou. Učíme také děti, jak se učit se svými rodiči a nezbláznit se z nich. KidStim dále rozvíjí intelekt předškoláků a podporuje děti v efektivní práci během ročního odkladu školní docházky.

 

Sympatizuje s námi liberecká PPP, logopedická poradna a podporu máme též v liberecké nemocnici na dětské rehabilitaci.

 

Tak pojďte s námi, každý den trochu.

Kontaktní informace:

KidStim

Mgr. Ludmila Vrbová Řepková

tel: +420 776 732003

kidstimtrochu@gmail.com

www.kidstim.info

Jihomoravský kraj

Jihomorava

Edial centrum s.r.o.- Brno

Edial centrum s.r.o. je soukromé poradenské pracoviště v Brně. Centrum si klade za cíl prevenci, odstraňování nebo alespoň zmírňování symptomů souvisejících s problémy v chování a učení. Těmito problémy může být nepozornost, špatný školní výkon, který neodpovídá IQ dítěte, projevy AD(H)D, autistické prvky, příznaky různých specifických poruch učení a podobně.

 

Za tímto účelem využíváme metodu neuro-vývojové stimulace, EEG biofeedback a programy rozvíjející dílčí funkce dětí a žáků. Spolupracujeme s různými odborníky. V nejširší míře hlavně s odborníky z oblasti ortoptiky a logopedie.

Adresa:

Edial centrum s.r.o., Palackého třída 33, Brno

VCHOD PRŮJEZDEM DO 2.PATRA

Kontaktní informace:

+420 770661299
centrum@edial.cz

http://www.edial.cz

logo edial.png

CENTRUM SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ PODPORY KOUZELEN- Kuřim

 

Centrum Kouzelen je bezpečný prostor pro děti a rodiče, kteří to nemají jednoduché. Děti s obtížemi ve škole. Děti, které nezažívají úspěch, protože jim v tom brání různé obtíže ve čtení, psaní a počítání. Děti neposedné i výbušné a také pro děti, které mají potíže s jídlem.

 

Poskytujeme speciálně pedagogickou péči, ve které propojujeme poznatky z neurovývojové stimulace, Handle přístupu, Snoezelen konceptu a konceptu hry s jídlem. Dětem se specifickými poruchami učení pomáháme v rámci individuálního doučování nalézt způsoby, jak si danou dovednost a znalost osvojit. Poskytujeme rovněž Snoezelen terapie a volnočasové aktivity. Pečujícím osobám, rodičům a pedagogickým pracovníkům nabízíme v rámci péče o dětskou klientelu vzdělávání a poradenství.

Adresa:

Náměstí 1. května 63, Kuřim 664 34

Kontaktní informace:

+420 724 303 201
rezervace@kouzelen.cz, dagmar@kouzelen.cz
http://www.kouzelen.cz

Centrum Chvilka s tužkou- Brno

 

Centrum Chvilka s tužkou je soukromé poradenské pracoviště v Brně věnující se rozvoji potenciálu dětských klientů, kteří se potýkají s nejrůznějšími obtížemi, nejčastěji výukovými a emočními. Poskytuje psychologickou a speciálně-pedagogickou podporu ve formě diagnostiky i následné intervence.

Pracujeme v týmu speciální pedagožka - psycholožka. Ke klientům přistupujeme komplexně, s respektem k jejich osobnosti i kontextu jejich rodinného prostředí. Podle typu řešené problematiky využíváme v našem přístupu zejména principů neuro-vývojové stimulace (neuro-motorický rozvoj, inhibice primárních reflexů), Feuersteinova instrumentálního obohacování (celkový kognitivní rozvoj) a D.B. Elkonina (rozvoj jazykových schopností). Úzce spolupracujeme rovněž s ortoptistou a podle potřeby s dalšími odborníky.

Kontaktní informace:

PhDr. Lenka Štěpánková, Ph.D. a Mgr. Věra Pražáková
777 847 885, 777 576 602
chvilkastuzkou@seznam.cz

Edova poradna - Brno

Soukromé speciálně-pedagogické poradenství 

S čím pomůžeme? Primární reflexy, předškolní příprava, program Maxík, Elkonin, logopedické poradenství, reedukace čtení a psaní,…

Jak to děláme? Hlavně hravě, zábavně a s láskou!

Kontaktní informace:

Edova poradna

Sylva Vespalcová
+420 608928388
ahoj@edovaporadna.cz
www.edovaporadna.cz

eda_02.png

Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára - Brno

 

Soukromá speciálně pedagogická praxe Klára provozovaná Mgr. Klárou Jabůrkovou poskytuje podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich rodičům. Cílem SSPPK je, aby mohlo každé dítě zažít úspěch a cítilo se při svém vzdělávání a ve svém životě dobře.

 

Pomocí individuálně sestavené podpory se zaměřuje na nápravu a zmírnění vzdělávacích obtíží souvisejících zejména s přetrvávajícími primárními reflexy, poruchami učení a pozornosti a PAS. Vítány jsou i děti s dalšími obtížemi a ty, jejichž obtíže zatím žádný oficiální název nemají

Kontaktní informace:

Mgr. Klára Jabůrková

776 396 418

jaburkova@sspp-klara.com

https://www.sspp-klara.com/

SSPPK logo.png

CETERAS s.r.o. - Centrum terapeutických služeb Brno

 

Nabízíme psychologické poradenství, psychoterapii, supervizi a vzdělávání pomáhajících profesionálů v akreditovaných kurzech. 
 

Dětem se specifickými poruchami učení, pozornosti, PAS i dětem s dalšími obtížemi nabízíme program Neuro-vývojové stimulace

Kontaktní informace:

Mgr. Alena Skotáková, Ph.D. 

607 619 689

skotakova@ceteras.cz

https://ceteras.cz

logo_ceteras_horizont†lni_RGB.png

Olomoucký kraj

Olomouc

Základní a Mateřská škola Olomouc, Svatoplukova 11, příspěvková organizace

 

Pracuji v mateřské škole ve třídě Sluníčka. Tato třída je zařízena pro děti s narušenou komunikační schopností ve věku od 5 do 7 let. Ve své praxi se snažím o individuální rozvoj a posilování oslabených oblastí psychomotorického vývoje dítěte. V rámci výchovně vzdělávacího procesu nabízíme dětem a jejich rodičům neuro-vývojovou stimulaci jako jeden z podpůrných programů. Naše třída spolupracuje s klinickou logopedkou, školním psychologem, se speciálně pedagogickým centrem logopedickým a dalšími odborníky.

 

Adresa:

ZŠ a MŠ Olomouc, Svatoplukova 11, přísp. org.

Svatoplukova 11

779 00

 

Kontaktní informace:

Mgr. Pavla Štainerová

Na Trati 82, Olomouc

585 425 524

p.stainerova@zssvatoplukova.cz

https://www.zssvatoplukova.cz/ms/slunicka/logopedicka-trida-1

logo.png

Zlínský kraj

Zlín

Lampion- dětem i rodičům, z.s. - Zlín

 

Lampion je pro rodiny s dětmi raného věku, nejvýše do 12 let.
Lampion je pro děti, kterým některé věci nejdou tak, jako ostatním (v komunikaci, rozumových schopnostech, motorice, socializaci, sebeobsluze). Jedná se především o děti s opožděným vývojem, s problémy s pozorností, děti s neurovývojovými poruchami. Lampion je pro rodiče, kteří vnímají, že je jejich dítě v něčem jiné, ale neví úplně v čem. V rámci programů Lampion nabízí rodičům metodické vedení, jak dítě rozvíjet, jak s ním komunikovat, vždy s ohledem na individuální potřeby dítěte a rodiny. Lampion je i pro ty, kteří pracují s rodinami. Nabízí jim odborné semináře, workshopy a přednášky.

Kontaktní informace:

Lampion-dětem i rodičům, z.s.
+420 737 704 171
info@lampiondetem.cz
www.lampiondetem.cz

lampion_logo_barva_ochranna zona_edited.

Moravskoslezský kraj

Moravskoslezský kraj

Petra Fritsch - Ostrava

 

Jsem soukromé pracoviště v Ostravě a ve své práci se věnuji ranému traumatu, primárním reflexům, dětem s odloženou školní docházkou,  dětem, které mají poruchy učení, ADHD, ADD, vývojovou dysfázií, dětem, které mají potíže v oblasti rozvoje řečí, pohybu a emocionální nezralostí. 
Podporuji celostní přístup a ve své práci propojuji prvky neurovývojové stimulace, kraniosakrální terapie, Handle přístupu, raného traumatu, psychosomatiky, kineziologického testu, květových esencí. 
Vedu pohybové aktivity Háďata ve školkách, mateřských centrech a pro děti s vývojovou dysfázií, kde zařazuji pohybové prvky na primární reflexy a vývojovou kineziologií.

Kontaktní informace:

Petra Fritsch
+420 775 234 669

pohybemrosteme@seznam.cz

https://pohybemrosteme.webnode.cz/

logo děti.png

Cesta k rozvoji – Baška (u Frýdku-Místku)
Soukromé speciálně-pedagogické poradenství

 

Ve své soukromé praxi se zaměřuji na komplexní rozvoj dětí, které se potýkají s nejrůznějšími obtížemi v oblasti řeči, učení i chování. Na základě diagnostiky vytvářím individuální plán rozvoje dítěte, který doplňuji dalšími ucelenými metodami jako je Trénink jazykových schopností dle Elkonina, Neuro-vývojová stimulace, KuPOZ. 

Nejčastěji jsou mými klienty děti, které již diagnózu mají, ať už v oblasti řeči (dyslálie, opožděný vývoj řeči, vývojová dysfázie), učení (dyslexie, dysgrafie aj.) či chování (nejčastěji ADD/ADHD). Vítány jsou také děti, u kterých si rodiče nejsou jisti, zda je jejich vývoj v pořádku pro úspěšný start ve škole.
 

Největší odměnou je pro mě usměvavé dítě, které se na lekci těší a má radost z vlastních pokroků. To vše v prostředí plném důvěry, porozumění a partnerského přístupu. 
 

Kontaktní informace:

Lindovská Petra

Baška 604, Baška, 739 01

info@cestakrozvoji.cz

www.cestakrozvoji.cz 

+420 721 552 603

logo.png

Slovensko

Slovensko

Materská škola Horný Hričov

 

Mottom našej materskej školy je : „Nech šťastie a múdrosť detí je šťastím rodičov a darom našej školy.“

Naším hlavným cieľom je pripraviť dieťa do ZŠ, pričom ku každému dieťaťu pristupujeme individuálne. Sme prvým certifikovaným pracoviskom na Slovensku, ktorý pracuje s metodikou programu NVS Pohybem se učíme®. Program je zameraný na inhibíciu pretrvávajúcich primárnych reflexov, kde pravidelné cvičenie jednoduchých cvikov pôsobí nielen preventívne, ale pomáha pri diagnostike a náprave porúch učenia a správania sa v celostnom ponímaní dieťaťa ako individuálnej osobnosti. Cvičíme denne s predškolákmi počas ranných cvičení alebo pohybovej chvíľky, pričom o pokroku každého dieťaťa informujeme rodičov a úzko spolupracujeme s nimi pri cvičení doma. Rodičom ponúkame individuálne konzultácie, aby sme spoločne pripravili dieťa do ZŠ.

Kontaktní informace:

Mgr. Gabriela Čanecká

+421 904 562 508

mshornyhricov@gmail.com

www.mshornyhricov.edupage.org

logo ZŠ.jpg
bottom of page