top of page

Jak to probí

 

Prosím počítejte s tím, že první konzultace trvá hodinu a půl až dvě hodiny. Ušetříme čas, pokud si stáhnete a vyplníte dotazník dopředu. Můžete si vytisknout dotazník a vyplnit rukou, nebo si stáhnout interaktivní dotazník.

Vezměte prosím dotazník s sebou na úvodní konzultaci nebo jej pošlete emailem. Neposílejte dotazník pokud nemáte domluvený termín úvodní konzultace, kvůli ochraně osobních údajů (GDPR) nemohu jinak osobní údaje uchovávat.

Na úvodní konzultaci se nejdříve spolu pobavíme o tom, co řešíte a co jste již absolvovali. Pak provedeme různé pohybové testy, abychom zjistili, zda problémy jsou zapříčiněny faktory, jako jsou například přetrvávající primární reflexy nebo horší senzoricko-senzitivní integrace.

 

Na konci první návštěvy dostanete rovnou první doporučení a pokud zjistíme přetrvání primárních reflexů, tak i první cviky, které pak budete provádět každý den doma. Cviky trvají jen 5-10 minut denně, důležitá je ale pravidelnost.

 

Na kontrolu se chodí jednou za 6-8 týdnů, kdy zkontrolujeme postup a naučím vás další cviky a aktivity. Postupně tak inhibujeme přetrvávající primární a přechodné reflexy, čímž se zlepší i soustředění pozornosti, hrubá a jemná motorika. Dále pak posilujeme posturální reflexy a nervové spojení mezi mozkem a tělem, mezi oběma mozkovými hemisférami a také mezi mozkovými centry navzájem.

 

Tak vytvoříme pevný základ pro všechny aspekty učení.

V tuto chvíli z kapacitních důvodů bohužel nemohu přibírat další klienty. Mohu vás přidat na čekací listinu, čekací doba je ale více než rok.


Můžete se také podívat na certifikovaná pracoviště.

bottom of page