top of page

Knihy

Pokud chcete vědět více o primárních reflexech a jejich vlivu na učení a chování, možná Vás bude zajímat jedna z mých knih.

 

První kniha "Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor problémů učení a chování" je určena nejen odborníkům ale i široké veřejnosti. Z tohoto důvodu jsem se snažila podat danou problematiku co nejvíce srozumitelnou formou.

 

Kniha "Teoretické základy metody Neuro-vývojové stimulace" je určena především odborníkům a pojednává o vědeckých poznatcích, na kterých je založena metoda Neuro-vývojové stimulace.

Nejnovější kniha "Dyslexie! Nebo ne?", má za cíl popsat vliv přetrvávajících primárních reflexů na vývoj vidění, problematiku očních pohybů a  spolupráci očí ve vztahu k symptomům dyslexie (a obecněji potížím se čtením).

​Objednávky přijaté a zaplacené od 28.6. budou expedovány až 20.7.!

2023-3 cover dyslexie nebo ne.png

Dyslexie! Nebo ne?

Problémy se čtením nemusí být vždy způsobeny dyslexií. I když symptomy jsou hodně podobné, problémy se čtením mohou být způsobeny přetrvávajícími primárními reflexy, které mají negativní vliv na plynulost očních pohybů a spolupráci očí. 

 

Pokud jsou projevy dyslexie způsobeny vlivem přetrvávajících primárních reflexů, tak intervence musí být nejdříve zacílena na jejich inhibici. Intervenční postupy na dyslexii nebudou mít u těchto dětí očekávané výsledky. 

 

Cílem této knihy je popsat vliv přetrvávajících primárních reflexů na vývoj vidění, problematiku očních pohybů a  spolupráci očí ve vztahu k symptomům dyslexie (a obecněji potížím se čtením). 

 

Vývoj vidění si můžeme představit jako maják, kdy primární reflexy představují základy majáku. Pro správné a plynulé čtení je nutné mít všechna patra majáku v pořádku, aby maják byl stabilní a světlo (obrazně řečeno schopnost čtení) mohlo spolehlivě svítit. 

V této knize se postupně podíváme na všechna patra „majáku“ a možnosti (aktivity) jak tato patra vylepšit.

Pevná vazba
Cena 490 Kč + poštovné

E-book
Cena 420 Kč
knihu zašlu na e-mail 

2024 obálka knihy Pohádky se zvířátky.png

Nová kniha!

Cvičební pohádky se zvířátky k programu Neuro-vývojová stimulace Pohybem se rozvíjíme

Kniha je vytvořena jako doprovodný materiál pro program NVS Pohybem se rozvíjíme. Každá pohádka v knize je spojena s určitým blokem cviků, které jsou součástí programu, a slouží k seznámení dětí s názvy těchto cviků.
 

Tato kniha má za cíl poskytnout učitelům mateřských škol nástroj, který jim umožní integrovat cvičení do výuky způsobem, který je pro děti zábavný a interaktivní. Doufáme, že tato kombinace pohádek a cvičení přispěje k lepšímu porozumění a zapamatování cviků u dětí. Upozorňuji, že v knížce nejsou vysvětleny cviky NVS Pohybem se rozvíjíme.

Pevná vazba
Cena 350 Kč + poštovné

obálka.png

Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor problémů učení a chování

Rozšířené vydání knihy Přetrvávající primární reflexy, opomíjený faktor problémů učení a chování (ISBN 978-80-907369-0-0). Oproti prvnímu vydání je kniha rozšířena především v části pojednávající o psychomotorickém vývoji dítěte a možnostech, jak jej optimálně podpořit, zejména v prvních měsících po narození dítěte a o kapitolu senzorická integrace v souvislosti s přetrvávajícími primárními reflexy.

Pevná vazba
Cena 490 Kč + poštovné

E-book
Cena 420 Kč
knihu zašlu na e-mail 

obálka Teoretické základy.png

Teoretické základy metody Neuro-vývojové stimulace

Teoretické základ metody Neuro-vývojové stimulace (ISBN 978-80-907369-4-8). Kniha Teoretické základy metody Neuro-vývojové stimulace volně navazuje na předchozí knihu „Přetrvávající primární reflexy – opomíjený faktor problémů učení a chování“, kterou autorka publikovala již v druhém rozšířeném vydání. Kniha pojednává o vědeckých poznatcích, na kterých je založena metoda Neuro-vývojové stimulace a obsahuje mnoho odkazů na relevantní výzkumy a publikace.

E-book
Cena 420 Kč
knihu zašlu na e-mail 

Pevná vazba
Cena 490 Kč + poštovné

A co říkají na moje knihy čtenáři?​

 

Ráda bych Vám poděkovala za Vaše knihy, četla jsem asi před rokem "Přetrvávající Primární Reflexy". Náš syn, 7 let, měl problémy, které naznačovali autismus, ale po roce cvičeni na odstraněni primárních reflexů se plno příznaku zlepšilo a některé problémy úplně vymizely. Moc bych si přála, aby se Vaše knížka dostala k co nejvíce rodičům, terapeutům a dětským lékařům.

bottom of page