top of page

Neuro-vývojová stimulace

NVS POHYBEM SE UČÍME ®

Základ Neuro-vývojové stimulace (NVS Pohybem se učíme) tvoří Neuro-vývojová terapie. Testy i cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte a jsou přizpůsobeny tak, aby mohly být dobře používány i pro větší skupiny dětí. S Neuro-vývojovou stimulací mohou pracovat odborníci jako jsou logopedi, psychologové, pedagogové a speciální pedagogové poté, co úspěšně absolvují úvodní teoretický kurz a pokračovací praktický kurz Neuro-vývojové stimulace "NVS Pohybem se učíme"  u Institutu neuro-vývojové terapie a stimulace.

Program je rozdělen do 30 týdnů, ale samozřejmě je možné podle potřeby cviky cvičit déle. Cviky se dělají každý školní den, přibližně 5-10 minut (například před začátkem učení). Program NVS Pohybem se učíme je použitelný pro celé třídy, nejen pro děti se zjevnými problémy učení.

Cviky jsou různé, od jednoduchého zvedání hlavy až po lezení a používání všech části těla najednou. Cviky se dělají plynulým a kontrolovaným způsobem. Cviky často napodobují pohybové vzorce 2.- 9. měsíčního dítěte, které jsou základem pro všechny další cílené pohyby, jako jsou například pohyby jemné motoriky. Hodně cviků se provádí vleže na zemi, což pomáhá při rozvoji správného držení hlavy a těla, protože to je základ pro správné držení těla v pozdějším věku. Zlepšujeme schopnost používání a rozlišování levé a pravé strany těla, stejně tak i horní a dolní části těla (což je základní předpoklad pro správnou koordinaci).

lodičky.JPG

Mezi nejdůležitější principy NVS Pohybem se učíme patří to, že u dětí nejdříve začínáme rozvíjet rovnováhu a kombinujeme inhibici primárních reflexů se zlepšením senzorické integrace, a až později přidáváme další dovednosti. Dalším důležitým principem je to, že NVS využívá přirozený kraniokaudální směr vývoje, to znamená směr od hlavy dolů. Bez toho, abychom správně drželi hlavu, se správně nevyvinou ani další pohybové stereotypy.

Cviky se musí dělat v určitém pořadí. Až se všechny děti naučí cviky provádět zcela automaticky, může skupina pokračovat dalšími cviky. Cviky se cvičí co nejpřesněji. Čím jsou ale děti mladší, můžeme cviky provádět dynamičtěji (rychleji).  Každý den se (většinou) cvičí jeden cvik na rovnováhu anebo bodymap, pak jeden cvik na primární reflexy vleže na břiše, jeden na zádech a poslední cvik je na zklidnění nebo na posílení integrace senzorických funkcí.  Je ale nutné zdůraznit, že tento program trvá 9-12 měsíců. Každý (školní) den se cvičí cca 10 minut. Pokud se necvičí denně, výsledky nebudou tak uspokojivé.

Co o NVS Pohybem se učíme říkají absolventi kurzů?

"Stále více ve své praxi klinického logopeda využívám systém cviků NVS, snažím se zdokonalovat se v diagnostice (přetrvávajících reflexů) i v předávání správného provedení cviků (rodičům i dětem).

Váš systém inhibice přetrvávajících reflexů mi velmi pomáhá při holistické terapii vývojové dysfázie (často spojené s ADHD, LMD, ADD), vývojové a verbálně-motorické dyspraxie, u budování komunikačních dovedností u autistů a dalších symptomatických vad a poruch řeči, resp. narušení komunikačních schopností. Pokud maminky s těmito dětmi cvičí opravdu poctivě a systematicky, VŽDY se dostaví zlepšení! A někdy i v oblastech, kde bychom to nečekali :-)"

 

Lada, Klinický logopedka, Brno

Chcete získat ještě více informací o neuro-vývojové stimulaci?

Podívejte se na vypsané termíny kurzů, ve kterých vás do této problematiky detailně zasvětím.

bottom of page