top of page

Hodnocení kurzů

Moc děkujeme všem účastníkům kurzů za jejich otevřenost a hodnocení!

"Stále více ve své praxi klinického logopeda využívám systém cviků NVS, snažím se zdokonalovat se v diagnostice (přetrvávajících reflexů) i v předávání správného provedení cviků (rodičům i dětem). Váš systém inhibice přetrvávajících reflexů mi velmi pomáhá při holistické terapii vývojové dysfázie (často spojené s ADHD, LMD, ADD), vývojové a verbálně-motorické dyspraxie, u budování komunikačních dovedností u autistů a dalších symptomatických vad a poruch řeči, resp. narušení komunikačních schopností. Pokud maminky s těmito dětmi cvičí opravdu poctivě a systematicky, VŽDY se dostaví zlepšení! A někdy i v oblastech, kde bychom to nečekali :-)"

Lada, Brno, Klinická logopedka

"Chtěla bych poděkovat za to, jakým způsobem školení vedete, protože ačkoli první část kurzu byla online, tak přesto byla zábavná. Oceňuji praktické příklady, které jsem si mohla vyzkoušet na sobě i rodině, zejména způsob, jakým vnímají lidé s přetrvávajícími reflexy. Dále bych vyzdvihla, že se v návazných videích vracíte zpět k poznatkům z předchozích videí a díky tomu jsem získala ucelenější představu a vše se mi lépe chápe a pamatuje. Z 1. části kurzu jsem nadšená a těším se na 2. část :)"

Jana, Ostrava, Speciální pedagog

"Výborné vedení, dostatek praktických ukázek a procvičení"

Tereza M., Olomouc, Logoped

"Moc se mi líbily. Byly pro nás trochu i teambuilding. P.Volemanová je úžasná osobnost"

Marie H., Most, Pedagog ZŠ

"Vaše kurzy jsou věcné, stručné, jasné, velmi srozumitelné a vše je nádherně propojené do souvislostí. PR se zabývám již delší dobu a Vaše videa mi v tom udělala takový řád a pořádek. Vřele doporučuji všem, kteří se touto tématikou zabývají"

Ilona H., Brno, pedagog

"Naprosto nový pohled na některé deficity."

Dana M., Kořenov, Speciální pedagog

"Měla jsi ho velice pěkně zorganizovaný, všechna cvičení jsi nám předvedla a následně jsme si je na sobě vyzkoušely. Popsala jsi správné provedení cviku a následně upozornila na často se opakující chyby. Tvá vyjádření vycházela ze zkušenosti fyzioterapeuta a speciálního pedagoga. To je velice cenné!!!

Také cvičební plán je vynikající, přístupný a zábavný pro děti. Zahrnuje cvičení na rovnováhu, cvičení na přetrvávající primární reflexi a dále cvičení na relaxaci, zklidnění.

S potěšením tento program zařadím do své praxe."

Božena, České Budějovice, Pedagog

"Byly velmi poučné a vycházely z praxe. Velký přínosem bylo provádění jednotlivých cviků."

Olga A., Zdiby, Pedagog MŠ

"Zaujala mě  praktická cvičení, která pomohla k pochopení NVS."

Pavla K, Praha, Speciální pedagog 

 

"Velmi pozitivně motivující."

Štěpánka P, Žamberk, Speciální pedagog

"Vše bylo skvěle a srozumitelně vysvětlené, kurz měl logické uspořádání, dobrou organizaci."

Markéta T., Brno, Logoped

"Stručné, jasné, názorné, lektorka velice sympatická osoba, která se nebojí, říct, že tohle nevím, ale podívám se na to, nebo ocení i jiný názor a nechá se i inspirovat."

Monika Ž, Frýdlant nad Ostravicí, Fyzioterapeut

"Super byl vlastní prožitek - různé aktivity, kde jsme si vyzkoušeli, jak se cítí dítě s obtížemi v určitých oblastech (např. zavazování zástěry v rukavicích, atd.)"

Světla K., Olomouc, Logoped

"V poměrně krátkém čase hodně informací, podaných srozumitelně, důraz především na praktické provádění - klady."

Eva P., Jindřichův Hradec, Psycholog

"Velmi příjemná atmosféra, srozumitelné a názorné předávání zkušeností"

Petra P., Velké Popovice, Pedagog ZŠ

"Nadšení do práce, nové možnosti"

Eva D, Plzeň, Asistent pedagog a fyzioterapeut

"Přínosné, profesionální, příjemné klima, kooperace zúčastněných."

Jana M., Mladá Boleslav, rodič

"Líbily se mi praktické ukázky i jiných pomůcek, které se daly využít."

Petra P., Pardubice, Lektorka jógy

"Zaujala mě především praktická část. Bylo to velmi zajímavé a paní Volemanová byla opravdu úžasná."

Lucie V., Praha, Zdravotní sestra a asistent pedagog MŠ 

"Velmi dobře propracované. Kladně hodnotím praktický nácvik."

Jarmila B, Praha, rodinný terapeut

 

"Jasné vysvětlení, které dávalo smysl a otevřelo oči, proč se některé věci dějí jinak, než by měly."

Jitka Z, Praha, Pedagog MŠ 

 

"Dozvěděla jsem se spoustu nových informací, využívám kurz ve své praxi."

Veronika H., Boskovice, Ergoterapeut

"Přátelská atmosféra, srozumitelný výklad, praktické."

Ivana K., Jičín, Psycholog

"Kurzy jsou převratné při práci s dětmi v oblasti školních dovedností."

Daniela H., Praha, Speciální pedagog 

"Vše bylo prakticky předvedeno a vyzkoušela jsem si všechny cviky."

Hana M., Hovorčovice, Pedagog ZŠ

"Velmi se mi líbí ta vazba na praxi."

Jarmila J. Velké Přílepy, Pedagog ZŠ

"Funkčnost, chuť šířit zkušenosti, pomáhat."

Stanislava B, Plzeň, Asistent pedagog 

 

"Že i já si ve svém věku pravidelným cvičením mohu přetrvávající reflexy odbourat."

Hana M. Praha, Pedagog MŠ

 

"Kurzy zcela naplnily moje očekávání. Obohatily mě o nové informace, které mohu využívat při práci s dětmi. Otevřely mi cestu k další metodě pomoci."

Bohdana Š, Šumperk, Psycholog

 

"Velmi kvalitně vedené kurzy, obohacující, rozšířily mi obzor, doporučuji! Nejvíce mě zaujalo vše, co se týká zrakového vnímání a jak vše souvisí vším."

Jana K, Praha, Speciální pedagog

 

"Líbilo se mi, že byl kurz hlavně prožitkový - na začátku důležitá teorie, ale hlavně praktické ukázky a možnost si vyzkoušet cviky a hlavně sama se vyšetřit."

Petra H., Most, Pedagog ZŠ

 

"Jak vše do sebe zapadá"

Helena H. Pardubice, Fyzioterapeut

"Hodně prakticky nastavené"

Pavla S., Horšovský Týn, Poradkyně rané péče

 

"Hodnotím jako příjemné, lidské vysvětlení, skvělé příklady z praxe, možnost konzultace"

Marcela N., Praha, Pedagog MŠ

 

"Stále více ve své praxi klinického logopeda využívám systém cviků NVS, snažím se zdokonalovat se v diagnostice (přetrvávajících reflexů) i v předávání správného provedení cviků (rodičům i dětem).

Váš systém inhibice přetrvávajících reflexů mi velmi pomáhá při holistické terapii vývojové dysfázie (často spojené s ADHD, LMD, ADD), vývojové a verbálně-motorické dyspraxie, u budování komunikačních dovedností u autistů a dalších symptomatických vad a poruch řeči, resp. narušení komunikačních schopností. Pokud maminky s těmito dětmi cvičí opravdu poctivě a systematicky, VŽDY se dostaví zlepšení! A někdy i v oblastech, kde bychom to nečekali :-)"

Lada N., Brno, Klinická logopedka    

 

Reference k úvodnímu online kurzu

"Tento kurz byl úžasný! Online forma předčila mé očekávání. Vše bylo srozumitelně vysvětleno, natočeno, rozděleno logicky do bloků a byla možnost se k videím vracet. Jako výbornou hodnotím i možnost vytisknutí skript. Stejně tak konečné online setkání, s možností zodpovězených dotazů, bylo velmi příjemné a přínosné. Chápu také, že více praktických rad a ukázek se zde nevešlo, a o to více se těším na pokračování, které naváže na tyto sdělené a s láskou k oboru předané základy. Za vše moc děkuji a těším se na další setkání."

Lea, Brno, Speciální pedagog a logoped

 

Kurz podal vysvětlení na řadu obtíží, se kterými se setkávám u dětí  při logopedické terapii. Dává konkrétní, ne jen obecnou, odpověď na otázku - proč u některých dětí logopedická terapie postupuje a u jiných vázne. 

V kurzu je velké množství informací přehledně uspořádaných a seminář on-line fomou byl úžasný v tom, že jsem si jej mohla procházet svým tempem, současně se vše učit, ke všemu se vracet ať již ve skriptech či videozáznamech a v závěru se při on-line setkání se všemi účastníky kurzu dozvědět odpovědi na otázky. Těším se na pokračování praktické části.

Martina, klinická logopedka, Kyjov

 

"Ještě jednou Vám děkuji za krásně pojatý on-line kurz. Moc se mi líbil, velmi ráda pohlížím na klienty/pacienty komplexně a jsem vděčná, že jsem se mohla dozvědět nové informace a posbírat další dílky do skládanky. :) "

Karolína, student logopedie a ergoterapie, Jílové

 

Kurz neuro-vývojové stimulace byl pro mě velkou inspirací a přinesl mnoho nových poznatků. 

Pracuji jako asistent na základní škole a uvědomuji si jistou zanedbanost dětí, které do škol přicházejí.

Motorický neklid, špatné soustředění je přítomno u většiny dětí. Děti mají často nepodnětné rodinné prostředí a také tráví mnoho času v autosedačkách apod., a je tedy patrný jejich špatný pohybový vývoj. Jak je důležitý jsem si uvědomila právě na Vašem kurzu.

Díky tomuto kurzu a také Vaší obsáhlé knize vidím nové souvislosti a také cestu, jak dětem pomoci. Myslím si, že neuro-vývojová stimulace by určitě byla dobrou prevencí v přípravné a v první třídě.

Také bych ráda poděkovala za Váš milý a trpělivý přístup, se kterým k nám přistupujete.

Denisa, Asistent pedagoga, Nový Bor

Moc Vám děkuji za přínosný a velmi inspirující kurz NVS, který určitě budu doporučovat všem odborníkům pracujícím s dětmi. 

Kurz byl perfektně strukturovaný, odborné informace byly podané srozumitelně a místy i zábavnou formou :)

Jsem přesvědčená, že metoda NVS má velkou budoucnost a ráda se budu podílet na rozšiřování informovanosti rodičů o jejím využití.

Již několik rodičům jsem v rámci poradenství doporučila váš institut, a někteří rodiče mi řekli, že Vás již znají, dochází k Vám a velmi si to chválili.

Moc se těším na osobní setkání s Vámi a pokračování kurzu!

Natalia, Pedagog, Opava

Veľmi pekne ďakujem, kurz bol výborný, skutočne sú to velmi užitočné informácie podané vhodnou formou. Ja si dokonca myslím, že pre túto teoretickú časť bola lepšia táto online forma. Čo som nezachytila, to som si vypočula viackrát.

Bibiana, učitelka, Chorvátsky Grob

Kurz byl naprosto perfektní. Šla jsem do něj kvůli synovi, který ve třech a půl letech nemluví a naší úžasné logopedce se zdálo, že by na něj NVS mohla sedět. Měla pravdu, spousta věcí mi zapadla do sebe, došlo mi, proč na něj některé věci prostě nezabírají a nefungují...

Ale i pro moji práci v PPP je to skvělé, zase o něco komplexnější přístup a pohled na děti, které k nám chodí.

Martina, psycholog, Kolín

 

Moc děkuji za úžasný kurz, myslím si že mi bude pro mou praxi s dětmi velmi přínosný, už se těším na pokračování. 

Anna, ergoterapeut, Děčín

 

Kurz mi přinesl mnoho nových a komplexních informací, o propojení jednotlivých systémů mezi sebou a vlivu na fyzický i psychický vývoj dítěte. Je velmi srozumitelný, poskytuje dostatek ukázek a fotek pro lepší představu. Těším se na praktická cvičení.

Simona, ergoterapeut, Brno

Chcete získat ještě více informací o neuro-vývojové stimulaci?

 

Podívejte se na vypsané termíny kurzů, ve kterých vás do této problematiky detailně zasvětím.

bottom of page