top of page

NVS Pohybem se rozvíjíme 

 


NVS Pohybem se rozvíjíme je preventivní 14. týdenní pohybový program pro mateřské školy. Cviky vychází z psychomotorického vývoje dítěte a jsou navrženy tak, aby podpořily celkový rozvoj dětí v předškolním věku.

S Neuro-vývojovou stimulací NVS Pohybem se rozvíjíme mohou pracovat odborníci jako jsou pedagogové v mateřských školách ale i logopedi, psychologové, a speciální pedagogové poté, co úspěšně absolvují úvodní teoretický kurz a pokračovací praktický kurz Neuro-vývojové stimulace "NVS Pohybem se rozvíjíme®"  u Cortex Academy. 

Program je navržen pro děti ve věku od 3 do 6 let a klade si za cíl nejen posílit jejich hrubou motoriku a koordinaci pohybů, ale také systematicky pracovat na inhibici primárních reflexů, což má pozitivní vliv na celkový pohybový i mentální vývoj. Cviky jsem se snažila vymyslet tak, aby byly co nejhravější, nejzábavnější a dobře aplikovatelné se skupinou dětí. Pro zpestření jsou cviky doplněny pohádkou, kde se děti setkají s názvy cviků. Práce s předškolními dětmi je totiž nejefektivnější, když je prováděna skrze hru a radost z pohybu.

2024-2 děti na NVS Pohybem se rozvíjíme.png

Chcete získat více informací o Neuro-vývojové stimulaci?

Podívejte se na vypsané termíny kurzů!

bottom of page