top of page

On-line přednášky a semináře

 

Někdy je příjemnější si v klidu poslechnout přednášku. Proto zde najdete přednášky o primárních reflexech. Podívejte se na první přednášku, kde o tomto tématu uslyšíte obecné informace. Postupně budou přibývat další přednášky.

O autorce:

PhDr. Marja Volemanová, PhD. pochází z Nizozemí. I když už je v České republice dlouho, neztratila svoji výslovnost „holandského R“ (můžeme tomu i říkat ráčkování, ale to nezní tak hezky, že : -)).  Marja Volemanová pracuje ve vlastním poradenském zařízení Cortex Help, kde se zabývá především Neuro-vývojovou stimulací, speciální pedagogikou a fyzioterapií. Původně vystudovala fyzioterapii a poté obor Speciální pedagogika na katedře Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, kde získala i doktorský titul. Pořádá semináře o problematice přetrvávajících primárních reflexů a vyučuje kurzy Neuro-vývojové stimulace. Vydala již druhé vydání knihy „Přetrvávající primární reflexy - opomíjený faktor problémů učení a chování“ (ISBN 978-80-907369-0-0) a je autorkou různých vědeckých článků o primárních reflexech.

On-line kurzy

 

Pokud cítíte, že u vašeho dítěte přetrvávají primární reflexy, ale nemáte čas nebo možnost pravidelně docházet na Neuro-vývojovou terapii nebo Neuro-vývojovou stimulaci, možná budou dobrou alternativou on-line kurzy.

Na základě dlouhodobých zkušeností již vím, jaké reflexy nejčastěji dělají problémy u kterých skupin dětí. On-line kurz není tak individualizovaný proces, jako když docházíte na terapii, je ale i tak je zaměřen na jednotlivé problémy. Ráda bych Vám postupně nabídla kurzy pro děti předškolního věku, pro děti s dysgrafií, dyslexií, poruchami pozorností (ADHD, ADD) nebo autismu. Rozvíjet a následně natáčet takový kurz je časově velice náročné. Proto moc prosím o trpělivost.

Online kurz Skoro školákem

 

První připravovaný on-line kurz je pro děti předškolního věku, protože mnohé problémy, které vidíme ve školním věku, je možné vyřešit již ve věku předškolním. Tento program je ideální pro děti rok nebo dva před nástupem do školy a pro děti s odkladem školní docházky.

Z výzkumu, který jsem v roce 2020 dělala v rámci své doktorské práce na Pedagogické fakultě University Karlovy vyplývá, že u přibližně 55 procent dětí ve věku od 5 do 8 let přetrvávají nějaké primární reflexy. U většiny dětí je to v tak malé míře, že primární reflexy pravděpodobně věkem samy vymizí, ale i tak mohou ztížit začátek školní docházky. Výzkum dále ukázal, že u 12 procent dětí přetrvávaly primární reflexy v tak velké míře, že samy už nemohou vymizet a je pravděpodobné, že tyto děti budou mít problémy ve škole například s (grafo) motorikou, soustředěním, zrakovém a sluchovém vnímání. U dětí s poruchami učení primární reflexy vždy přetrvávají.

Online kurz

Přetrvávající primární reflexy negativně ovlivní hrubou i jemnou motoriku, grafomotoriku i koordinaci pohybů. Dále zhorší soustředění pozornosti, zrakové vnímání (např. aby děti době poznaly rozdíly mezi písmeny „b“ a „d“), dále sluchové vnímání (aby správně slyšely, co paní učitelka diktovala). Dítě s přetrvávajícími primárními reflexy může mít také problém s prostorovým vnímáním, což je předpoklad pro pochopení prostorových vztahů (tj. schopnost poznat co je nahoře, dole, vlevo, vpravo), z čehož též vychází pochopení dalších vztahů jako je první a poslední, více a méně, násobení a dělení, jinými slovy to ovlivní pochopení matematických operací.

Program Skoro školákem má za cíl všechny tyto oblasti podpořit a rozvíjet. Myšlenku na vytvoření programu Skoro školákem jsem dostala v době Covidových lockdownů, když jsme najednou nemohli děti přijmout do poraden, nefungovaly školní přípravné kroužky ani pohybové aktivity. Měla jsem proto potřebu něco nabídnout rodičům, aby věděli, jak mohou kvalitně podpořit svoje dítě sami, doma.

Program je rozdělen do 30 týdnů. Každý týden dostanete úkoly, které pak s dítětem budete v daném týdnu dělat. Úkoly jsou popsané slovně, ale můžete se podívat i na video, kde jsem úkoly dělala s jednou předškolačkou.

Na začátku je program více zaměřen na hrubou motoriku, koordinaci pohybů a pochopení prostorových vztahů. Postupně přidáme úkoly na jemnou motoriku a grafomotoriku, na zrakové a sluchové vnímání, na soustředění a na paměť.

Snažila jsem se ale, aby úkoly byly také zábavné, abyste cvičení měli jako příjemně strávený čas se svým dítětem. Budeme tedy skákat, válet sudy, vyrábět náhrdelníky, házet míčem, kreslit a hrát různé hry tak, abyste měli celý (před)školní rok co dělat a postupně rozvíjeli u svého dítěte všechny oblasti, které potřebuje pro úspěšný vstup do školní docházky.

1. Každý týden přehledné instrukce a video 

2. Inhibujeme primární reflexy, vylepšíme grafomotoriku, zrakové a sluchové vnímání, soustředění a předmatematické představy, vše v v rámci jednoho uceleného programu

3. Vše zvládnete sami z pohodlí domova 

Cena celého 30 týdenního kurzu je 4900 Kč

Image by Rachel Forrez

Chcete získat více informací o primárních reflexech?

kniha-marja-volemanova.png

Objednejte si moji knihu Přetrvávající primární reflexy. V českém prostředí je to unikátní publikace o přetrvávajících primárních reflexech a je určena širokému spektru čtenářů a zejména těm, kteří se snaží vyřešit příčinu lavinovitě narůstajících problémů dnešních dětí s učením a chováním.

Cena knihy je 490 Kč

Poštovné: platba předem - 90 Kč, dobírka - 120 Kč

marja.jpg

PhDr. Marja Volemanová, PhD.

bottom of page