top of page

On-line přednášky a semináře

 

Někdy je příjemnější si v klidu poslechnout přednášku. Proto zde najdete přednášky o primárních reflexech. Podívejte se na první přednášku, kde o tomto tématu uslyšíte obecné informace. Postupně budou přibývat další přednášky.

Také se podívejte na můj on-line kurz Skoro školákem.

O autorce:

PhDr. Marja Volemanová, PhD. pochází z Nizozemí. I když už je v České republice dlouho, neztratila svoji výslovnost „holandského R“ (můžeme tomu i říkat ráčkování, ale to nezní tak hezky, že : -)).  Marja Volemanová pracuje ve vlastním poradenském zařízení Cortex Help, kde se zabývá především Neuro-vývojovou stimulací, speciální pedagogikou a fyzioterapií. Původně vystudovala fyzioterapii a poté obor Speciální pedagogika na katedře Speciální pedagogiky Pedagogické fakulty UK v Praze, kde získala i doktorský titul. Pořádá semináře o problematice přetrvávajících primárních reflexů a vyučuje kurzy Neuro-vývojové stimulace. Vydala již druhé vydání knihy „Přetrvávající primární reflexy - opomíjený faktor problémů učení a chování“ (ISBN 978-80-907369-0-0) a je autorkou různých vědeckých článků o primárních reflexech.

Záznam přednášky z kongresu Vývoj řeči v souvislostech

Záznam přednášky z 2. kongresu Rozvoj řeči v souvislostech

Reportáž TVS o ZŠ Podolí, kde proběhl kurz NVS

On-line kurz skoro školákem

Girls in Painting Class

On-line kurz Skoro školákem​

On-line kurz je určen pro děti předškolního věku, protože mnohé problémy, které vidíme ve školním věku, je možné vyřešit již ve věku předškolním. Tento program je ideální pro děti rok nebo dva před nástupem do školy a pro děti s odkladem školní docházky.

Více informací

bottom of page