top of page

Puberta

 

Puberta je obdobím přechodu mezi dětstvím a dospělostí. Jedná se o hormonálně podmíněný proces zrání a růstového výšvihu (spurtu), na jehož konci je jedinec schopný reprodukce. V tomto období dochází k hlubšímu uvědomování sebe sama a formování identity jedince.

U dívek se první známky puberty objevují nejčastěji mezi 10. a 11. rokem. Začátek vývoje pubického ochlupení přichází obvykle o 6 měsíců později. U dívek se ihned po objevení prvních známek puberty zvyšuje růstová rychlost a nejvyšších hodnot dosahuje kolem 12. roku. První menstruace přichází u našich dívek v průměrném věku 13 let, obvykle za 2,3 (plus minus 1 rok) po začátku vývoje prsů a zhruba 1 rok po dosažení maximální růstové rychlosti. V době první menstruace dívka zpravidla dosahuje 95 % finální výšky. I potom pokračuje růst a utváření pánve ženským směrem. Zvětšuje se množství podkožního tuku s typicky ženským rozložením. Přibližně u 40 až 45 % dívek dochází k ovulaci již v prvním roce po první menstruaci a u 25 % ve druhém roce. 

U chlapců začíná puberta zvětšením objemu varlat. Pubické ochlupení se u chlapců objevuje krátce po 12. roce života. Růstový spurt nastupuje u chlapců ve srovnání s dívkami později. Věk nejvyšší růstové rychlosti u chlapců je v současné době mezi 13. a 14. rokem. K mutaci hlasu dochází okolo 14. roku, vousy začínají obvykle růst po 15. roce. Dosažení hlubšího hlasu, signalizuje postupné zpomalování růstu.

Předčasná puberta je definována jako urychlení kteréhokoli projevu puberty více než 2,5 směrodatné odchylky od střední hodnoty populační normy, což je podle dosud užívaných referenčních dat u dívek před 8. rokem a u chlapců před 9. rokem. Opožděná puberta je definována jako začátek vývoje sekundárních pohlavních znaků po 13. roce u dívek (a první menstruace po 16. roce), po 14. roce u chlapců (Zemková, Šnajderová, 2009).

Dospívání je, podle Eriksona, obdobím, kdy člověk hledá svou vlastní osobní i sociální identitu. Klade si otázky typu „Kdo jsem a kam patřím?“. Hledá na ně odpovědi, je často emočně labilní, což je způsobeno činností hormonálního systému pohlavních žláz. Toto období se vyznačuje experimentováním v oblasti sexuální, sociální, v odmítání odpovědnosti, upřednostňování silných prožitků např. hlučná hudba, rychlá jízda, užívání návykových látek, extrémní prožitky v jakékoli podobě. V současné době sledujeme snahu o odpoutávání od rodičů a nezávislost v rozhodování, ale prodloužené závislosti na rodičích v oblasti sociální. 

Ráda bych ale citovala Marka Ebena, který popisoval "účel" puberty snad nejkrásněji: 


"Možná, že puberta je jeden z nástrojů, jak příroda pečuje o lidský rod, aby nevyhynul. Protože člověk by asi nikdy dobrovolně neopustil to bezpečí vlastní rodiny, kde je o něj postaráno milujícími rodiči a rodiče by těžko přenesli přes srdce, že to rozkošné a bezproblémové dítě najednou odchází. Ale pak přijde spásná puberta a z toho rozkošného dítěte se stane nesnesitelný jedinec, který opovrhuje svými rodiči, jejich hudbou, jejich oblečením, jejich životním stylem, takže nakonec jednou, když praští dveřmi a odejde, rodiče to jakž takž přežijí.
A co je zajímavé, že hned venku na toho nesnesitelného jedince čeká jiný nesnesitelný jedinec, ovšem opačného pohlaví, který také před chvílí někde praštil dveřmi a ti dva nesnesitelní pocítí k sobě tak neuvěřitelnou náklonnost, že spojí své životy, a stanou se z nich ti báječní milující rodiče, od kterých by žádné dítě neodešlo, nebýt puberty. Je to podle mě velmi rozumné, a co příroda dělá, dobře dělá."

Image by Rachel Forrez

Chcete získat ještě více informací o primárních reflexech?

kniha-marja-volemanova.png

Objednejte si moji knihu Přetrvávající primární reflexy. V českém prostředí je to unikátní publikace o přetrvávajících primárních reflexech a je určena širokému spektru čtenářů a zejména těm, kteří se snaží vyřešit příčinu lavinovitě narůstajících problémů dnešních dětí s učením a chováním.

Cena knihy je 490 Kč

Poštovné: platba předem - 90 Kč, dobírka - 120 Kč

marja.jpg

PhDr. Marja Volemanová, PhD.

bottom of page