top of page

Malí školáci

Jako mladší školní období označujeme zpravidla dobu od 6-7 let, kdy dítě nastupuje do základní školy, do 11-12 let, kdy začínají první známky pohlavního dospívání i s průvodními psychickými projevy.

 

V průběhu celého mladšího školního období probíhá vývoj neustále kupředu ve všech ohledech. Tělesný růst je během tohoto období rovnoměrně plynulý, rozdíly mezi chlapci a dívkami jsou patrné hlavně ve stavbě kostry a v rozvoji svalstva. Dochází k výměně chrupu. Myšlení se stává konkrétnější, logičtější. Rozšiřuje se paměť, slovní zásoba a posiluje se samostatnost. Zdokonaluje se také smyslové vnímání.

Svět školy poznamená tuto období rozhodujícím způsobem.

Nejpozději v tuto dobu se projeví malá mozková postižení: ADHD a specifické poruchy učení (SPU): dyslexie, dysgrafie, dysorthografie, dyskalkulie, dyspraxie, apod.

Image by Rachel Forrez

Chcete získat ještě více informací o primárních reflexech?

kniha-marja-volemanova.png

Objednejte si moji knihu Přetrvávající primární reflexy. V českém prostředí je to unikátní publikace o přetrvávajících primárních reflexech a je určena širokému spektru čtenářů a zejména těm, kteří se snaží vyřešit příčinu lavinovitě narůstajících problémů dnešních dětí s učením a chováním.

Cena knihy je 490 Kč

Poštovné: platba předem - 90 Kč, dobírka - 120 Kč

marja.jpg

PhDr. Marja Volemanová, PhD.

bottom of page